Hoe is Ciao Cycling Uden ontstaan?

Een vaste kern mannen kwam elkaar regelmatig tegen op de basis school van Uden Zuid en op de wielrenfiets. Door het begroeten en het maken van een praatje is in oktober 2008 het idee van Etienne ontstaan om samen te gaan fietsen.

Vanwaar de naam Ciao?

Deze begroeting is uiteindelijk verwerkt in de naam van de club. Ciao is natuurlijk het Italiaanse woord voor gedag, echter de betekenis die wij aan de letters afzonderlijk geven dekt de lading van onze club. 

Ciclismo, Insieme, Amici, Otto

Fietsen samen met vrienden & de Acht personen die in de organisatie het voortouw namen. In het woord Ciao zit ook het weerzien, zodat we ook de volgende keer weer samen gaan fietsen. Tenslotte is het een leuke kwinkslag naar andere clubs of renners die we voorbij fietsen. Dat zij Ciao op onze rug zien staan. Tot slot is er maar weinig mooier dan fietsen in Italië

Waar komen de kleuren roze en blauw vandaan?

Er is natuurlijk niets gemakkelijker om bij een Italiaanse naam te kiezen voor de welbekende "Tri-Colore". Wij hebben uiteindelijk ook gekozen voor zeer herkenbare Italiaanse kleuren. Het roze refereert aan de wereld beroemde Italiaanse sportkrant " La Gazette della Sport", waardoor de Roze Giro leiderstrui ooit roze is geworden. Het blauw refereert aan het "azuri blauw" wat Italiaanse teams zo kenmerkt.

Waarin verschilt Ciao van andere fietsverenigingen?

Veel fiestclubs in Nederland vergrijzen. Veel oudere mannen die gezamenlijk fietsen en waar jonge mannen zich niet altijd op hun gemak voelen. Zij zijn in een andere levensfase, vaak nog wat beter in conditie waardoor het tempo niet helemaal aansluit, druk met sociale bezigheden als gezin en noem het maar op.... Ciao probeert ondanks dat ook wij ouder worden, jong van geest te blijven. Hierdoor proberen we ook jongere mannen naar de club toe te trekken. Ciao Cycling Uden focust op sportieve doelen, gezelligheid, fietsweekenden en het gezin.